Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thanh Huyền
Giới tính Nữ
Website https://thanhhuyen818.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Lam Sơn
Quận/huyện Thị xã Bỉm Sơn
Tỉnh/thành Thanh Hóa
Chuyên môn Lớp 5
Xác thực bởi Tống Thị Hằng, Lai The Thuy
Đã đưa lên 355 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2930 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1045 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 16554 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này