Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Ngô Thị Hồng Thanh
Giới tính Nữ
Website https://hongthanh0874.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Đồng Nguyên 2
Quận/huyện Thành phố Từ Sơn
Tỉnh/thành Bắc Ninh
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Xác thực bởi Ngô Văn Chinh, Thạch Ngọc Chinh
Đã đưa lên 707 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1483 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2632 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 125744 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này